Operserv Komutları :

1.Userlarin Nicklerini Zorla Degistirme:

Komut : /MSG OperServ RAW SVSNICK oldnick newnick :0
Örnek : /msg operserv raw svsnick batur A-Red-Line :0

2.Serviceslerin Nicklerini Degistirme :

Komut : /MSG OperServ RAW :NickServ NICK NickServer
Örnek : /msg operserv raw :NickServ Cemil NickServ

3.Servicesleri Konusturma:

Komut : /MSG OperServ RAW :InfoServ PRIVMSG #Kanal :Merhaba!

4.Servicesleri Kanala Sokup Çikarma :

Komut : Kanala sokma : /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Kanal

Komut : Çıkarma : /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Kanal

Komut : Mesajli giriş : /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Kanal :Merhaba Arkadaslar!

Komut : Mesajli çikis : /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Kanal :Bye Bye!

5.Userlarin Modelerini Degistirme:

Komut : /MSG OperServ RAW SVSMODE user +c-rAa

Örnek : /msg operserv raw svsmode EasterneR +c-rAa

6.Serviceslerin Modelerini Degistirme:

Komut : /MSG OperServ RAW :StatServ MODE StatServ -i+oA

7.Userlari Zorla Kanala Sokma & Çikarma :

Komut : Kanala sokma : /MSG OperServ RAW SVSJOIN User #Kanal

Örnek : /msg operserv raw svsjoin A-Red-Line #sohbet

Komut : Kanaldan çIkarma : /MSG OperServ RAW SVSPART User #Kanal

Örnek : /msg operserv raw svspart A-Red-Line #Kanal

8.Yeni Bir Services Yaratmak Için:

Komut : /msg operserv raw nick yeniservis 1 1 username :

Örnek : /MSG OperServ RAW NICK LameServ 1 1 username host.name.com services.fiskos.com :Realname:

Önemli Not: services.mircindir.com Yazan Yer Kendi Servicesinizin Hostu Olmalidir.

9.Kanallarda Op & Founder Olmak :

a.Komut op olmak için :

Komut : /MSG Operserv Mode #Kanal +o Nick

Örnek : /msg operserv mode #sohbetim +o nickiniz

b.Founder olmak için :

Komut : /MSG Operserv Mode #Kanal +a Nick

Örnek : /msg operserv mode #sohbetim +o nickiniz

10.Operserv Yardim(Kolay Konular) :

/MSG Operserv Help

a.Birini serverden atmak için :

Komut : /Kill Nick Sebep

Örnek : /kill nickiniz küfür etme

b.Birini serverden bir daha girmemek üzere atmak için(bu komutla artik o iple giremez) :

Komut : /Kline Nick Sebep

Örnek : /kline nickiniz bunuyapma

c.Userleri istediginiz kanala sokmak için :

Komut : /Sajoin Nick #Kanal

Örnek : /sajoin nickiniz #sohbet

d.Whoiste hostunuzun degismesi için :

Komut : /SetHost Yazi Yazi Yerine Görevinizi Yazacaksiniz

Örnek : /SetHost NetAdmin.mircindir.com

e.Bir kanalin sifresini ögrenmek için :

Komut : /Msg ChanServ Getpass #Kanal

Örnek : /msg ChanServ Getpass #sohbetim

f.Bir nickin sifresini ögrenmek için :

Komut : /Msg NickServ Getpass Nick

Örnek : /msg nickserv getpass nickiniz

g.Serverde kayitli tüm nickleri ögrenmek için :

Komut : /Msg NickServ List *@*

h.Tüm servere mesaj göndermek için :

Komut : /Msg OperServ Global Mesaj

Örnek : /msg operserv global selamarkadaslar

i.Nickinizin görünmemesi için :

Komut : /Msg OperServ Raw SvsMode Nick +I

Örnek : /msg operserv raw svsmode nickiniz +I

j.Userlerin nickini zorla degistirmek için :

Komut : /Msg OperServ Raw SvsNick EskiNick YeniNick :1

Örnek : /msg operserv raw sevnick A-Red-Line Plush :1

k.Userleri zorla kanala sokmak için :

Komut : /Msg OperServ Raw SvsJoin Nick #kanal

Örnek : /msg operserv raw svs join A-Red-Line #sohbetim

l.Servisleri zorla bir kanala sokmak için :

Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Join #Kanal

Örnek : /msg operserv raw :ChanServ join #sohbetim

m.Servisleri kanaldan çikarmak için :

Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Part #Kanal

Örnek : /msg OperServ Raw :Nickserv part #sohbetim

n.Servicesi konusturmak için :

Komut : /Msg OperServ Raw :Servis PrivMsg #Kanal

Örnek : /msg Operserv raw :MemoServ selam kanal #sohbetim

o.Opere getpass yetkisi vermek için :

Komut : /Msg OperServ Admin Add nick

Örnek : /msg operserv admin add A-Red-Line

p.Getpass yetkisini geri almak için :

Komut : /Msg OperServ Admin Del nick

Örnek : /msg operserv admin del A-Red-Line

r.Getpass yetkisi olan operleri görmek için :

Komut : Msg OperServ Admin List

s.Global ve kline yetkisi vermek için :

Komut : /Msg OperServ Oper Add nick

Örnek : /msg operserv oper add A-Red-Line

t.Global ve kline yetkisini geri almak için :

Komut: /Msg OperServ Oper Del nick

Örnek : /msg operserv oper del A-Red-Line

y.Global ve kiline yetkisi olan operleri görmek için :

Komut : /Msg OperServ Oper List

z.Serveri ve telneti güncellemek için :

Komut : /Rehash (bu komut serverde yapilir)

———-MEMOSERV———-

1.Bütün IRCoplara Memo Atmak Icin :

Komut : /MSG memoserv opersend mesaj

2.Bütün Services Adminlere Memo Atmak Icin :

Komut : /MSG memoserv csopsend mesaj

3.MemoServ Yardim(Kolay Konular) :

/MSG Memoserv Help

———-NICKSERV———-

1.Kendinizi Servicese IRCop Olarak Tanitmak Icin

Komut : /MSG nickserv set ircop on

2.Bir Nicki Droplamak Icin :

Komut : /MSG nickserv drop nick

Örnek : /msg nickcserv drop nickiniz

3.Bir Nickin Sifresini Ögrenmek Icin :

Komut : /MSG nickserv getpass nick

Örnek : /msg nickserv getpass nickiniz

4.Bir Nickin Kullanimini Yasaklamak Icin :

Komut : /MSG nickserv forbid nick

Örnek : /msg nickserv forbid nickiniz

5.Bir Nickin Services IRCoplugunu Silmek Icin :

Komut : /MSG nickserv deop nick

Örnek : /msg nickserv deop nickiniz

6.Bir Nickin Email Kismini Silmek Icin :

Komut : /MSG nickserv remail nick

Örnek : /msg nickserv remail nickiniz

7.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmasi Icin :

Komut : /MSG nickserv hold nick

Örnek : /msg nickserv hold nickiniz

8.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmamasi Icin :

Komut : /MSG nickserv unhold nick

Örnek : /msg nickserv unhold nickiniz

9.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Önlemek Icin :

Komut : /MSG nickserv mark nick

Örnek : /msg nickserv mark nickiniz

10.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Saglamak Icin :

Komut : /MSG nickserv unmark nick

Örnek : /msg nickserv unmark nickiniz

11.NickServ Oper Yardim :

/MSG nickserv ohelp

12.NickServ Yardim(Kolay Konular) :

/MSG Nickserv Help

———-CHANSERV———-

1.ChanServ Oper Yardimi :

/MSG chanserv ohelp

2.Bir Kanali Droplamak Için :

Komut : /MSG chanserv drop #kanal

Örnek : /msg chanserv drop #sohbetim

3.Bir Kanalin Sifresini Ögrenmek Icin :

Komut : /MSG chanserv getpass #kanal

Örnek : /msg chanaserv getpass #sohbetim

4.Bir Kanalin Sifresini Kanal Sahibine Mail Ile Yollamak Icin :

Komut : /MSG chanserv sendpass #kanal

Örnek : /msg chanserv sendpass #sohbetim

5.Kanalin Kullanimini Yasaklamak Icin :

Komut : /MSG chanserv forbid #kanal

Örnek : /msg chanserv forbid #sohbetim

6.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Saglamak Icin :

Komut : /MSG chanserv hold #kanal

Örnek : /msg chanserv hold #sohbetim

7.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Önlemek Icin :

Komut : /MSG chanserv unhold #kanal

Örnek : /msg chanaserv unhold #sohbetim

8.Kanala SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Önlemek Icin :

Komut : /MSG chanserv mark #kanal

Örnek : /msg chanserv mark #sohbetim

9.Kanal SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Saglamak Icin :

Komut : /MSG chanserv unmark #kanal

Örnek : /msg chanserv unmark #sohbetim

10.Normal Userlarinda Yapabilcegi Kanala Hosgeldin Mesaji(EntryMesaj) :

Komut : /MSG chanserv send #kanal mesaj

11.ChanServ Yardim(Kolay Konular) :

/MSG Chanserv Help

BASIT OPER KOMUTLARI

1.Birisini Serverdan Killemek Için :

Komut : /kill Nick Sebep

Örnek : /kill nickiniz kufuretme

2.Birisini Serverdan Banlamak Için :

Komut : /kline Nick

Örnek : /kline nickiniz

3.Giris Çikis Mesajlarini Görmemek Için :

Komut : /mode Nick -c

Örnek : /mode EasterneR -c

4.Birisini Serverda AutoKill Listesine Eklemek Için :

Komut : /akill Nick Süre

5.Görünmezlik Modu :

Bu özel bir komuttur yalniz ip ucu vereyim raw komutundan ulasabilirsiniz

Komut : /msg operserv raw svsnick :0) o boluguda siz bulun

6.Herhangi Bir Kanalda Op Olmak Için :

Komut : /samode #Channel +o Nick

Örnek : /samodo #zurna +o nickiniz

7.Global Mesaj Atmak Için :

Komut : /MSG OperServ Global Mesaj

Örnek : /msg operserv global merhaba arkaslar

8.Birisini Serverdan GLine Ile Atma :

Komut : /gline *@*ip 999 Sebep

9.Birisini Kanala Zorla Sokmak Için :

Komut : /sajoin Nick #Channel

Örnek : /sajoin EasterneR #sohbetim

10.Birisini Kanaldan Zorla Çikarmak Için :

Komut : /sapart Nick #Channel

Örnek : /spart nickiniz #sohbetim

11.Kendinizin Hostunu Degistirme :

Komut : /sethost Isteginiz

Örnek : /sethost Admin