Güzellik nedir? Sanat
zevk
moda nedir? Güzellik mantık çerçevesinde değerlendirilebilir mi? Güzellik üzerine nesnel saptamalarda bulunulabilir mi? İşte Umberto Eco bütün bu soruların merkezinden başlatıyor büyük keşif gezisini.

Batı kültürünün başyapıtlarını ("Milo Venüsü"nü Andy Warhol´un "Marilyn"ini
Bosch´un canavarlarını
Botticelli´nin madonnalarını veya Manet´nin odalıklarını göz ardı etmeden) en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Güzelliğin farklı yönlerinin kusursuz tanımlamalarını yapıyor; Eski Yunan´dan günümüze doğru çıktığı zaman yolculuğunda okurunu da peşinden sürüklüyor. "Güzellik nedir? " gibi güç bir soruyu cevaplamaya çalışan sanatçılara ve düşünürlere kitabında yer vererek anlatılanları zenginleştiriyor.

"Güzelliğin Tarihi" bugüne değin kabul görmüş tüm fikirleri geliştirerek Güzelliğin tanımını tekrar tekrar yeniden yapıyor.Büyüleyici bir bilgelik görkemli resimler. Güzelliğin Tarihi dünyanın en ünlü yazar ve düşünürlerinden Umberto Eco 'nun hayranlık uyandırıcı yeni çalışması. Güzelliğin Tarihi ne bir sanat ne de bir estetik tarihi; Umberto Eco klasik dünyadan günümüze insan duyarlılığını etkileyen Güzellik anlayışlarını belirleyebilmek için her iki disiplinin yani hem sanat hem de estetik tarihinin derinliklerine iniyor. Tarih boyunca estetiği tanımlamaya çalışmış pek çok incelemede estetik felsefesinin izleri sürülerek farklı okur kitleleri için hazırlanan Güzelliğin Tarihi resmiheykeltıraşlığı mimarîyi sinemayı fotoğrafı dekoratif sanatları romanları ve şiirleri içeren sonsuz zenginlikteki bir panorama. Tasarladığı büyük bölümünü yazdığı Güzelliğin Tarihi 'nde Umberto Eco son derece seçmeci davranıyor. Sadece Botticelli 'nin ve Michelangelo 'nun değil altmışlı yılların modasının Mısır giyiminden nasıl esinlendiğinin Roma 'daki ve XVIII. yüzyıldaki saç kesimlerinin ortak noktalarının da anlatıldığı kitapbilineni yeni kılıyor bilinmeyenleri de ışığıyla aydınlatıyor


(alinti)