Baklagillerden, bir yıl ya da daha çok yaşayan ve yahudibaklası da denen otsu bitki cinsi (Lupinus). Hayvan yemi, yeşil gübre ve süs bitkisi olarak yetiştirilen birçok türü vardır. Kazıkköklüdür. Bütün baklagiller gibi köklerinde azot toplar. Çiçekleri canlı ve değişik renklerde, başak ya da salkım tipindedir. Acıbaklanın doğal olarak yetişen türleri, içlerinde zararlı bir alkaloit taşır; bu nedenle hayvanlara yedirilen türleri, ıslah edilerek bu alkaloitten arındırılmış olanlardır. Süs bitkisi olarak yetiştirilen türlere ise, melezleme yoluyla çok çeşitli görünümler kazandırılmıştır. En bilinen türleri, ak çiçekli acıbakla (Lupinus albus), mavi çiçekli acıbakla (Lupinus angustifolius) ve sarı çiçekli acıbakladır.