İşitme engeli nasıl gerçeklerşir?


İşitmenin gerçekleşebilmesi için;

1- Sesin olması,
2- Bu sesin insan kulağının algılayacağı frekans ve şiddet sınırları içinde bulunması,
3- Sesi algılayabilecek alıcı organın, yani kulağın olması,
4- Sesin kulak içindeki yapılardan engellenmeden geçerek beyindeki işitme merkezine ulaşması, bu merkeze doğru algılanıp, yorumlanması gerekmektedir.

İşitme engelinin engelliliğin genel nedenlerinde olduğu gibi çok ve değişik nedenleri vardır.Hatta bu nedenlerden bazıları ülkeden ülkeye ve coğrafi bölgelere göre de değişiklik gösterebilmektedir.Yaygın olarak doğum öncesi,doğum anı ve doğum sonrası nedenler olarak sınıflandırılmaktadır.

İşitme kaybı tiplerini 5 temel grupta ele almak mümkündür.

İletim tipi işitme kaybı
Sensörinöral (S/N) işitme kaybı
Mikst tip işitme kaybı
Fonksiyonel işitme kaybı
Santral işitme kaybı

İşitme engeli tanısı odyometri kliniklerinin bulunduğu kulak burun boğaz servislerince konulur.Bu tanılama sonucunda bireylere işitme engelinin tipi ve derecesine uygun cihazlar verilir.