Müellif: Rüyada zalim bir kişiye beddua ettiğinizi görmeniz; beddua ettiğiniz zalim kimseye galip geleceğinize delalet eder.
Kirmanî: Herhangi bir suçu, hatası olmadığı halde bir kimseye beddua ettiğinizi görmeniz; ettiğiniz bedduanın size geri döneceğine delalet eder.