Bilimi "evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan bunu düzenli bilgi haline dönüştüren çalışmalar bütünü" olarak tanımlamak mümkündür Bilim yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini geleneklerini ve standartlarını oluşturmuştur Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1 Bilim olgusaldır Çünkü doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlenebilen olguları ve olayları konu edinir Örneğin maddenin hal değiştirdiğinde kütlesinin sabit kalması olgusal bir durumdur Bu durum maddenin hal değiştirdiği her tepkimede gözlemlenebilir
2 Bilim mantıksaldır Çünkü ulaşılan sonuçlar her türlü çelişkiden uzak olup birbirleriyle tutarlıdır Bilim mantıksal düşünme sürecinde "tümevarım" ve "tümdengelim" yaklaşımlarından yararlanır
3 Bilim objektiftir Ancak bilimdeki objektifliği mutlak anlamda değil sınırlı ve özel anlamda bir objektiflik olarak algılamak gerekir Bu da bilimsel nitelik taşıyan her sonucun belli kişi ya da grupların tekelinde değil kamunun soruşturmasına açık ve elverişli olacak bir biçimde ifade edilmesi demektir
4 Bilim eleştiricidir Bilim ne denli akla yatkın görünürse görünsün ileri sürülen her iddia karşısında eleştirici yaklaşımdan vazgeçmez Bilimdeki her kuram ya da görüş olgular tarafından desteklendiği sürece "doğru" kabul edilir Yeni olguları açıklama gücü gösteremeyen ya da bazı gözlem verilerinin doğrulamadığı bir kuram daha önceki statüsüne bakılmaksızın eleştirilir
5 Bilim genelleyicidir Bilim tek tek olgularla değil olgu türleri ile ilgilenir Elde edilen sonuçlar genel olarak ifade edilir Örneğin yerin çekim gücünün olması tek tek olguları değil kapsamı sınırsız olgu sınıflarına ilişkin özellikleri ifade eder
6 Bilim seçicidir Bilim evrendeki olup biten bütün olguları değil önemli gördüğü olguları konu edinir
7 Bilim birikimli bir süreçtir Yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine inşa edilir Bu durum bilimde devamlılığı ve gelişmeyi sağlar
8 Bilim evrenseldir Bilim adamı yaptığı deney gözlem ve elde ettiği bulguları diğer meslektaşları tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesi ya da araştırmanın aynen veya kısmen tekrarlanabilmesi düşüncesiyle açık seçik raporlaştırır