Amaç: Fiziksel devrelerin elektriksel davranışlarını niceliksel ve
niteliksel olarak öngörme
akım [A], gerilim [V]
Fiziksel devrede elemanların uçlarındaki akım ve gerilim, ölçme
elemanlarının koordinatlarına bağlı değil ise devreye toplu
parametreli devre denir. Aksi halde devre dağılmış parametreli
devre olarak adlandırılır.
Toplu parametreli devrede devrenin fiziksel uzunluğu d, işaretin
dalga boyundan çok küçük olmalıdır.