-Tiyatrobir hayat bilimidir.Kaynağınıdurmadan gelişerek ileri gide
hayat olayından alır.Tiyatroinsanın özünü araştırırkendüşünce ve kültür
tarihinin durmadan değişen biçimlerine uyarak çağların profil değişimine
düşünce ve yaşam biçimlerinedinselsiyasal ve toplumsal
gelişmelere sıkı sıkıya bağlı kalır ; çünkü ancak bu devinim içinde
insan yaşamının temel sorunu kavranabilir duruma gelir.
2-Hayat bir oyundur.Ölüm de son perdesidir.
3-Tüm dünya bir sahnedir yalnızca birer oyuncu olan kadınlarla erkeklerin
sahneye girip çıktığı. Ve tek bir insanın ömrü boyunca pek çok rol oynadığı.