Yahudalı Tanrı Adamı

Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken bir Tanrı adamı RAB’bin buyruğu üzerine Yahuda’dan Beytel’e geldi.


RAB’bin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi:”Sunak ey sunak! RAB diyor ki ‘Davut’un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan tapınma yerlerinde görevli kâhinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak.”


Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: “RAB’bin bana açıkladığı belirti şudur: Bu sunak parçalanacak üstündeki küller çevreye savrulacak.”
Kral Yarovam Tanrı adamının Beytel’de sunağa karşı söylediklerini duyunca elini ona doğru uzatarak “Yakalayın onu!” diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi.


Tanrı adamının RAB’bin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca sunak parçalandı üstündeki küller çevreye savruldu.


O zaman Kral Yarovam Tanrı adamına “Lütfen benim için dua et Tanrın RAB’be yalvar ki elim eski halini alsın” dedi. Tanrı adamı RAB’be yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı.


Kral Tanrı adamına “Benimle eve kadar gel de bir şeyler ye” dedi “Sana bir armağan vereceğim.”


Tanrı adamı “Varlığının yarısını bile versen seninle gelmem” diye karşılık verdi “Burada ne yer ne de içerim.


Çünkü RAB bana ‘Orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme diye buyruk verdi.”


Böylece Tanrı adamı Beytel’e gelmiş olduğu yoldan değil başka bir yoldan gitti.