Süleyman oğlu Rehavam Yeruşalim’e varınca İsrail oymaklarıyla savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla bütün Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı.


Bu arada Tanrı adamı Şemaya’ya Tanrı şöyle seslendi:
“Süleyman oğlu Yahuda Kralı Rehavam’a bütün Yahudalılar’a Benyaminliler’e ve orada yaşayan öteki insanlara şunu söyle:


‘RAB diyor ki İsrailli kardeşlerinize saldırmayın onlarla savaşmayın. Herkes evine dönsün! Çünkü bu olayı ben düzenledim.” RAB’bin bu sözlerini duyan halk O’nun buyruğuna uyup evine döndü.