İlim, bilim kapalı kutu
Alem ise dipsiz kuyu
Kullan bitmez, içsen bitmez
Bu dünyanın hiç suyu

İlimi arayan Allahı bulur
İnsanı arayan Allahı bulur
Uzayı arayan Allahı bulur
Bu tartışmaz gerçek ataitsede
Sonunda bulduğu ilim Allahtır
İlim, bilim Allahtır
Düzen, yaşam Allahtır
Vatan, millet Allahtır
Sen aramasını bil
Bütün yollar onda birleşir
Bütün yollar ona çıkar

Semaya bak uçsuz, bucaksız
Kat kat yaratmış alemi
Kim kurmuş diye sor Allahtır, Allah
Kim yapmış diye sor Allahtır, Allah
Kim sahibi diye sor Allahtır, Allah

Açmışsın ellerini semaya
Kimden yardım dilerim Allahtır, Allah
Açmışsın ellerini semaya
Kimden yardım dilerim Allahtır, Allah

Kimine rızkı verirsin çok
Kimine rızkı verirsin az
Kimine de verirsin, yemeye korkar
Bunların kimdir sahibi Allahtır, Allah

İnsan ona muhtaç
Dertlere, ruhlara ilaç
Yönelecek tek amaç Allahtır, Allah

O birdir yoktur benzeri
O birdir yoktan var eder her şeyi
O birdir hep vardı, var olacak
O tapılacak ilk ve son ilah
O varılacak son durak
O güvenilecek ilk ve son yardımcı
O birdir tektir Allahtır, Allah