Ey âlemlerin Sultan'ı!
Derdime dermana geldim.
Ey gönüllerin ummanı!
Aşkına fermana geldim.

Yakıp vücüdüm haşladım,
Cahil kafamı taşladım,
Besmele ile başladım
Kelamın Kur'an-a geldim.

Azgın yaram dertman bulmaz,
Söyler kalbim dilim dönmez.
Sen bilirsin, kimse bilmez
Sığındım sübhâna geldim.

Anarım her an ismini,
Sanki görürüm hüsnünü,
Verdiğin vücut cismini
Yoluna kurbana geldim.

Haram yola girdim ise,
Yanlış hüküm verdim ise,
Eğer asi oldum ise
Sualin sormana geldim.

Sana ayan; kimler n'eder...
Alemde ne olur, biter.
Kim mazluma zulüm eder,
Sırrını sermana geldim.

Kaldık dünyanın sonuna,
Çoğu gitmez Hakk yoluna,
Cemali Hikmet kuluna
Muradın vermene geldim.