Hazret-i Âişe -radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (8)


Yine Âişe -radıyallahu anhâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine bir hasta için şifâ bulmasına duâ taleb edildiği zaman:Allah'ın adiyle duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı birimizin tükrüğü ile hastamıza Allah'ın izniyle şifâ verir. " (9)

İbn Abbas -radıyallahu anhümâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e bir hâtûn müracaat edip:

-Ya Resûlellah ben sar'a illetine dûçar oluyorum. Hem de sar'a hâlinde çılıyorum. Allah Teâlâya duâ ediniz ki bu illeti benden izâle eylesin dedi.

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

-Dilersen sabret bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim buyurdu.

Sonra o hâtûn:

-Yâ Resûlallah böylece sabrederim. Yalnız sar'a hâlinde açılmamam için Allah teâlâ Hazretlerine duâ ediniz dedi.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (10)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:"Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku biiznillah teâlâ şifâ bulur." (11)"Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshde: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillah Teâlâ şifâ bulursun." (12)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve: "Bismillah. Allah her hastalıkdan seni kurtarır ve şifâ verir hased etdiği zaman hasedcinin şerrinden muhafaza eder her nazarı değenin nazarından seni korur." derdi.

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

"Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut." (13)

"Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa:"Büyük Allah'dan büyük Arş'ın rabbi Allah'dan sana şifâ vermesini istiyorum!" derse muhakkak afiyet bulur." (14)

(8) Buhârî Merdâ20; Müslim Selâm46.Ebû Dâvud Tıbb 1819
(9) Buharî Tıbb 38; Müslim Selâm 54 Ebû Dâvud Tıbb 19.
(10)Tecrîd-i Sarîh Terc 12/64.
(11) el-Câmi'u's-Sağîr.
(12) Râmuzû'l-Ehâdîs 311 (İbn Hanbel Müsned'den).
(13) Râmüzû'l-ehâdîs 311 (Taberânî'den).
(14) Ebû Dâvud Cenâiz 8; Tirmizî Tıbb 32; İbn Hanbel Müsned 1/239.