Hanefi mezhebini taklit

Sual: Bir ihtiyaç hâlinde, Hanefi’yi taklit eden bir Şâfiî’nin, nelere dikkat etmesi gerekir?
CEVAP
Sadece gusülde, abdestte ve namazda, kendi mezhebinin şartlarına ilaveten Hanefi’nin farzlarına uyup müfsitlerinden kaçar. Diğer hususları aynen Şâfiî gibi yapar. Sünnet ve mekruhlarda kendi mezhebine uyar.

Gusül, abdest ve namazda, niyet ederken, (Hanefi mezhebine uymaya) diye de ilave etmesi, yani Hanefi’yi taklit ettiğini kalbinden geçirmesi gerekir. Başlarken bu niyeti unutursa, guslettikten sonra veya kaç gün sonra hatırlarsa hatırlasın, (Hanefi’ye göre guslettim)demesi yeterli olur. Namazda veya abdestte Hanefî'ye uyduğunu unutursa, ne zaman hatırlarsa o zaman niyet etmesi yeterlidir.

Gusülde: Uyulması gereken farklı bir husus yoktur.

Abdest alırken: Hanefi’de başın dörtte birini mesh etmek farzdır.

Abdesti bozan şeyler: Farklı olarak sadece bir yerin kanaması abdesti bozar.

Namazda: Uyulması gereken farklı bir husus yoktur.