Yeni kültürler, yeni yerler, farklı ilgi alanları ya da eğitimler konusunda aşırı istek duyuyorsunuz. Ancak bütçenizi ve şartlarınızı
zorlamanız size zarar verebilir. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, satış pazarlama, ulaştırma, seyahatler, yayıncılık, bilişim, hukuk, halkla ilişkiler veya medya başlıklı konularda uzun zamandır beklediğiniz olumlu gelişmeler yüzünü gösterebilir.